Co sprawdzi się lepiej na stronie – test A/B

Zamieszczone dnia

Test A/B wykorzystywany jest powszechnie w optymalizacji stron internetowych, w odniesieniu do uzyskiwanego za ich pośrednictwem współczynnika konwersji. Ponieważ strony internetowe projektowane i zakładane są właśnie po to, by konwersja była wysoka, gdy warunek ten nie jest spełniony, konieczne jest podjęcie określonych działań i usprawnień, które sytuacje tą odwrócą.